93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

El concurs de persona física

L’1 de setembre de l’any 2004 va entrar en vigor  la Llei Concursal que substituïa l’anterior legislació en matèria de suspensió de pagaments i fallides. La principal novetat introduïda per aquesta llei era la possibilitat que a part de les empreses, com havia sigut...

Societats

Cada cop és més habitual que quan una o varies persones pretén desenvolupar una activitat empresarial ho facin a través d’una societat mercantil i majoritàriament adoptant la forma de societat de responsabilitat limitada, coneguda per les sigles SL. Si bé aquesta...