Cada cop és més habitual que quan una o varies persones pretén desenvolupar una activitat empresarial ho facin a través d’una societat mercantil i majoritàriament adoptant la forma de societat de responsabilitat limitada, coneguda per les sigles SL. Si bé aquesta...