93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Reclamació Pensió d’Aliments

Si per sentència de separació o divorci s’ha establert una pensió d’aliments a favor dels fills, o una pensió compensatòria, i el progenitor obligat al seu pagament no l’està liquidant, es pot reclamar la mateixa, ja sigui per via civil o per via penal: Via Civil: A...

Noves Penes pels Infractors

Des del passat mes de desembre ha entrat en vigor la modificació del Codi Penal en matèria de trànsit, mitjançant el qual es consideren com a delicte alguna de les infraccions de trànsit més greus per tal de lluitar contra la conducció temerària. El conductor que dona...