93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Cada cop és més habitual que quan una o varies persones pretén desenvolupar una activitat empresarial ho facin a través d’una societat mercantil i majoritàriament adoptant la forma de societat de responsabilitat limitada, coneguda per les sigles SL.

Si bé aquesta forma de desenvolupar la activitat empresarial a través d’una societat limitada es avantatjosa amb molts aspectes com pot ser la responsabilitat o la fiscalitat, hem de tenir en compte que tenen una regulació molt específica i que requereixen d’una administració i planificació acurada.

Un altre dels elements significatius de la societats mercantils és la figura de l’administrador. Sobre aquest càrrec recau l’administració del dia a dia i s’ha de portar a terme de la manera prevista en la legislació societària complint una sèrie d’obligacions, per contra, si aquest càrrec es desenvolupa amb falta de diligència i sense tenir en compte els obligacions marcades per la llei, pot tenir conseqüències molt greus per l’administrador com pot ser la derivació a qui ostenta el càrrec dels deutes que hagi assumit la societat, fins i tot, deutes de seguretat social i deutes amb l’administració tributària.

Així doncs, a la hora de desenvolupar una activitat econòmica cal veure quina és la forma societària que més s’escau a l’activitat, així com estudiar el grau de participació de cada soci, i nombrar, l’administrador tenint en compte la importància del càrrec.