93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Quant ens trobem amb un cas de violència domèstica, les víctimes, en el moment d’interposar la denúnica davant els cossos de seguretat o el jutge, el Ministeri Fiscal o el propi Jutge d’ofici, poden demanar una mesura de protecció.

La mesura de protecció la dicta el jutge de guàrdia, en un termini màxim de 72 hores, desprès d’escoltar a víctima i denunciat per separat, quan existeixen indicis fundats d’un delicte de maltractes en l’àmbit familiar. S’entén que són víctimes d’aquest tipus de delicte les persones que hagin patit violència física o psíquica per part del seu cónjuge, ex cónjuge, o persona amb anàloga relació d’afectivitat.

Els diferents tipus de mesures de protecció, que el Jutge pot acordar de forma acumulada o separadament, són:

a) Mesures de tipus penal:  Es pot ordenar la sortida obligatòria de l’inculpat del domicili en que el ha estat convivint, i la prohibició de tornar al mateix. Tanmateix, el Jutge pot prohibir a l’inculpat que s’aproximi a la persona protegida, fet que implica la prohibició d’apropar-se a la mateixa en qualsevol lloc a on es trobi, així com apropar-se al seu domicili i lloc de treball.  El Jutge fixarà una distància mínima entre l’inculpat i la víctima que no es podrà sobrepassar establint també la prohibició que el denunciat es comuniqui amb la víctima o persones que s’indiqui.

b) Mesures civils cautelars, com l’atribució de l’ús del domicili familiar i la custodia dels fills de la víctima i l’establiment d’una pensió alimenticia al seu favor. Aquestes mesures estaran vigents durant 30 díes, temps que té la víctima per presentar la demanda de separació o divorci, on el Jutge decidirà si manté o no aquestes mesures. En alguns casos es pot arribar a ordenar la suspensió del règim de visites, de l’inculpat per violència de gènere, als seus fills.