93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

L’1 de setembre de l’any 2004 va entrar en vigor  la Llei Concursal que substituïa l’anterior legislació en matèria de suspensió de pagaments i fallides. La principal novetat introduïda per aquesta llei era la possibilitat que a part de les empreses, com havia sigut tradicional, també poguessin sol·licitar el concurs les persones físiques.

Això doncs la possibilitat que persones físiques es sotmetin a un concurs de creditors es troba ja regulada, tot i que a la pràctica el procediment te uns costos molt elevats i que suposa que moltes de les persones interessades en sotmetre’s al concurs no hi puguin accedir.

D’altra banda, perquè el concurs sigui factible és necessari que la persona que es troba en situació d’insolvència tingui mecanismes per poder remuntar la situació, doncs el que es pot aconseguir amb el concurs es gestionar tots aquells crèdits que estan vençuts i que per tan són exigibles per tal de aconseguir demorar el pagament o fins i tot rebaixar en part les quantitats que es deuen.

En qualsevol cas, perquè aquest tipus de procediment fossi’n una realitat i estiguessin a l’abast de totes aquelles persones que passen per dificultats econòmiques caldria tenir una legislació més específica per a persones físiques i no sotmetre-les la mateix règim que les empreses.