93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Des de la entrada en vigor de la modificació del Codi Penal en matèria de trànsit, es castiga amb penes de presó actituds com conduir amb una taxa d’alcohol en aire aspirat superior a 0,60 mil·ligrams, per tant, si es dona positiu en un control d’alcoholèmia la condemna pot ser una pena privativa de llibertat, és a dir, una pena de presó.

Les penes de presó tenen una duració mínima de 3 mesos i una màxima de 20 anys. Segons el període total de condemna, i els antecedents penals del condemnat, les penes de presó es poden substituir o suspendre.

Els requisits perquè el Jutge acordi substituir una pena de presó per una multa o per treballs en benefici de la comunitat, són que la pena de presó a la que ha estat condemnat sigui inferior a un any, i que el condemnat no tingui antecedents penals. La substitució corresponent a cada dia de presó es de dos quotes de multa o de una jornada de treball. No obstant, hi ha normes específiques de substitució de les penes privatives de llibertat per delictes concrets, tals com els relacionats amb violència domèstica.

D’altra banda, existeix la opció de suspendre la pena de presó, si es compleixen les següents condicions; que el condemnat hagi delinquit per primer cop, que la pena imposada o la suma de les imposades no sigui superior a dos anys, i que s’hagi satisfet l’import corresponent a la responsabilitat civil que s’hagués originat.

És important tenir en compte que el termini de suspensió de la pena serà de dos a cinc anys per les penes privatives de llibertat inferior a dos anys, que serà fixat pel Jutge en cada cas atenent a les circumstàncies concretes, i que la suspensió de la pena quedarà sempre condicionada a que el condemnat no torni a cometre cap delicte en el termini fixat de suspensió. Si tornés a delinquir, el Jutge revocaria immediatament aquesta suspensió i hauria de complir la pena de presó.