93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Dret Penal

Dret Penal

El dret penal es configura com la branca del dret encarregada d’investigar i jutjar la comissió d’infraccions al Codi Penal, denominades delictes o delictes lleus (anteriorment anomenades faltes).

W

Totes les fases de procediment

W

Denúncies i querelles

W

Assistència a comissaria

W

Judicis Ràpids

W

Jutjats del Penal, Jutjats de Menors, Audiències provincials, Audiència Nacional

W

Recursos d'apel·lació i de cassació

W

Indults

W

Cancel·lació d'antecedents policials i penals

Què fem:

Comptar amb advocat des de l’inici de procediment permetrà preparar la declaració i les proves que vulguin aportar-se amb totes les garanties, tenint en compte que la credibilitat dels intervinents en un procediment penal es basa principalment en la persistència de les declaracions que van prestant.

Per això, ja sigui perquè l’han detingut en el moment que s’han comès uns fets que la policia considera delictius (com pot ser una alcoholèmia o un altre delicte relacionat amb la seguretat viària, un furt o qualsevol altre delicte) i el porten a comissaria, on haurà de decidir si presta declaració o no, o bé perquè l’investiguen per qualsevol delicte, podent ser patrimonials (robatoris, estafes …), d’afectació personal (lesions, homicidis, assassinats …), o qualsevol altra classe (delictes tributaris, delictes contra els treballadors , delictes societaris, delictes contra la salut pública, delictes sexuals, i un llarg etcètera) i rep una citació com a investigat per la mateixa comissaria o davant del Jutjat, els nostres advocats t’assisteixen en el menor lapse de temps.

Una característica del nostre despatx que ens enorgulleix és que els nostres clients comptin amb nosaltres sempre que tinguin dubtes jurídics, rebent consultes sobre fets en els quals han participat o dels que han estat testimonis abans fins i tot de l’existència de cap procediment (per exemple, si han estat en una baralla i volen saber les conseqüències que podrien patir).

A Ergo Advocats tenim molt en compte l’evolució del dret penal i, en aquest sentit, estem constantment actualitzats, sent un despatx de referència també en els ciberdelictes o delictes cibernètics (havent-los de diferenciar, tot i estar relacionats, dels delictes informàtics).

Al nostre departament de dret penal mantenim la consigna de tenir una participació activa en qualsevol procediment, i prestem assessorament en qualsevol fase, des de la pròpia fase d’instrucció, així com les fases d’enjudiciament i recursos posteriors a la sentència, si correspongués, tot això davant de qualsevol jutjat competent, i ja sigui en defensa de l’investigat o en representació de la víctima a través de l’acusació particular o l’acusació popular.

Des de 2010, quan el sistema penal espanyol va obrir la possibilitat que les persones jurídiques responguessin pels delictes comesos en el sí de la seva organització, sota la concurrència d’una sèrie de requisits, el nostre despatx ha incorporat aquests serveis a l’oferta prestada als nostres clients.

A diferència del que s’ha dit anteriorment, l’enjudiciament de delictes lleus té un procediment molt més curt en el temps, sense investigació judicial, en el qual les parts hauran d’aportar les seves proves de forma directa, pel que guanya especial importància comptar amb un advocat el més aviat possible, redactant la denúncia si s’ha estat víctima, o estudiant la millor estratègia si es tracta del denunciat.

Altres Serveis

Dret Civil

Dret de les obligacions i els contractes, els drets relacionats amb la propietat i el dret de família i successions. Llegir més

Dret de família

Dret de Família és una part del dret civil que engloba el conjunt de normativa que regula les relacions jurídiques de la família. Llegir més

Dret Mercantil

El Dret Mercantil s’ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb les societats i la seva activitat. Llegir més

Treballem junts?