93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Dret Mercantil

Dret mercantil

El nostre departament de dret mercantil s’ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb les societats i la seva activitat. Així també hi ha matèries que són específiques dels jutjats mercantils com són tots el conflictes relacionats amb els contractes de transport i totes les qüestions i conflictes dintre de les societats mercantils.

W

Constitució de societats

W

Responsabilitat d’adminsitradors

W

Resolució de conflictes entre socis

W

Procediments concursals

W

Contractació mercantil

W

Patents i marques

W

Transport i logística

Què fem:

Des d’Ergo Advocats volem ajudar a les empreses y els seus membres a assolir l’èxit en les seves activitats econòmiques i per això donem molta importància al dret mercantil i a prestar un assessorament específics en la matèria, precisament per l’impacte econòmic que te aquesta branca del dret per els nostres clients.

Podem acompanyar-vos des del naixement de la vostra activitat econòmica portant a terme tots els tràmits necessaris per la constitució d’una societat, i en la elaboració dels pactes necessaris entre socis pel bon desenvolupament de la societat i per l’assoliment del objectius establerts en el estatuts.

Cal dir que també estarem al costat del nostre client quan sorgeixin problemes dins la societat com son desavinences entre socis, mala gestió de l’administrador o problemes econòmics. En alguns casos, caldrà, un treball conjunt entre l’advocat mercantilista i el penalista per afrontar situacions que poder ser constitutives de delictes específics que es recullen en el codi penal i que es produeixen dins les societats com pot ser la administració deslleial o la falsedat en documents.

També cal tenir en compte les necessitats especifiques d’empreses familiars, que per la seva composició i desenvolupament, han d’anar adaptant-se als canvis que es produeixen dintre la família. Així doncs caldrà preveure canvis en l’administració i en la composició dels socis quan per exemple una segona generació entri a formar part de l’equip directiu de l’empresa.

En quant als contractes de transport podem assessorar als nostres clients per resoldre incidències que avui en dia, malauradament, són habituals com els impagaments, sobretot quan intervenen varis operadors de transport. També és freqüent que es produeixin pèrdues i destrucció de mercaderies. En aquests casos, caldrà estudiar entre altres coses la determinació de la responsabilitat, la existències d’assegurança que cobreixi el sinistre…

Un dels moments més complicats en la vida d’una empresa és quan es produeix una situació de dificultat econòmica, que a vegades por portar a haver de prendre decisions difícils però necessàries per protegir el patrimoni dels administradors i fins i tot del socis i per tant caldrà presentar ’un concurs de creditors. Pel contrari si ens trobem en la situació de ser creditors d’una empresa concursada, ens ocuparem de la comunicació del crèdit a l’administració concursal i a fer un control exhaustiu del crèdit.

Altres Serveis

Dret Penal

El Dret Penal es la branca del dret encarregada d’investigar i jutjar la comissió d’infraccions al Codi Penal. Llegir més

Dret Laboral

S’encarrega de regular les relacions entre empreses i treballadors, i els drets i deures que tenen cadascun en el marc de la relació laboral. Llegir més

Dret Administratiu

El Dret Administratiu és la branca del dret públic que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament de l’Administració Pública Estatal. Llegir més

Treballem junts?