93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Dret Laboral

Dret Laboral

El dret laboral s’encarrega de regular les relacions entre empreses i treballadors, i els drets i deures que tenen cadascun en el marc de la relació laboral que mantenen.

W

Mediació i conciliació

W

Tots els jutjats

W

Acomiadaments

W

Reclamacions de quantitat

W

Reclamacions de drets

Què fem:

Al ser una de les branques del dret més àmplies, hi ha multitud de supòsits en els quals el dret laboral ha d’intervenir per donar solució a controvèrsies jurídiques que sorgeixin en el sí d’una relació laboral.

Aquesta relació laboral cal tenir en compte que està regulada en tota la seva extensió, des de l’inici de la mateixa fins al final, i en el nostre departament laboral assisteixen tant a treballadors com a empreses.

Els principals serveis que oferim als treballadors consisteixen principalment en una revisió de tota la documentació que l’empresa remet al treballador, des del mateix contracte de treball fins a qualsevol notificació rebuda, ja sigui sobre canvis en les condicions de treball (salari, canvi de funcions, d’horari, o d’ubicació, per exemple), o en un procediment sancionador on es vegi immers. També oferim assessorament davant qualsevol dubte sobre els drets que té el mateix treballador, i necessitar ajuda sobre què pot demanar a la seva empresa o com fer-ho, ja sigui sobre permisos, vacances, o qualsevol altre canvi que pugui pretendre o una incidència que els hagi succeït. Finalment, en cas de voler presentar la seva dimissió, valorarem com ha de fer-ho segons el seu contracte i sector en què treballa, i davant un acomiadament li indicarem els passos a seguir i la possibilitat de demanar una indemnització o liquidació.

Les empreses poden comptar amb els nostres advocats també per a la redacció de documentació i cartes que vulguin remetre als seus treballadors, per a la negociació amb ells de qualsevol canvi que es vulgui dur a terme, i per executar la potestat sancionadora de la qual disposen amb les majors garanties d’èxit, incloent en aquest sentit una valoració de l’acomiadament per tenir presents les conseqüències posteriors que pot comportar.

A Ergo Advocats defensem que davant qualsevol dubte que pugui sorgir en el marc d’una relació de caràcter laboral serà primordial comptar amb un professional que pugui assessorar i indicar les diferents possibilitats que s’obren pas. Per això, els nostres clients poden comptar amb la defensa jurídica que els oferim a la jurisdicció laboral per a qualsevol incidència que sorgeixi durant la mateixa, estant presents des de l’inici de la relació laboral fins a acabada la mateixa.

Al nostre despatx defensem al nostre client tant en els jutjats laborals com en una fase anterior davant els serveis públics de mediació i conciliació.

Altres Serveis

Dret Penal

El Dret Penal es la branca del dret encarregada d’investigar i jutjar la comissió d’infraccions al Codi Penal. Llegir més

Dret de família

Dret de Família és una part del dret civil que engloba el conjunt de normativa que regula les relacions jurídiques de la família. Llegir més

Dret Mercantil

El Dret Mercantil s’ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb les societats i la seva activitat. Llegir més

Treballem junts?