93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Des del juliol de l’any 2005 va entrar en vigor, en el nostre país, la reforma legislativa en matèria de separacions i divorcis. La llei que regula el divorci va ser aprovada a l’any 1981 i aquesta va ser la seva primera reforma. L’objectiu d’aquesta reforma era que el procediment de divorci fos més ràpid i menys costos, i, en conseqüència, des de la seva entrada en vigor ha augmentat el nombre de divorcis en relació als anys anteriors. Per comunitats, Catalunya, Andalusia i Madrid van ser les que més demandes de divorci van presentar durant l’any passat. D’entre aquestes tres, els catalans són els que més demandes van registrar en aquest període.

Una de les novetats més importants que presenta aquesta reforma es que s’elimina la necessitat de la separació prèvia per sol·licitar el divorci, i les parelles que vulguin divorciar-se ho podran fer un cop hagin transcorregut tres mesos des de la data del casament (abans d’aquesta reforma, els matrimonis havien d’esperar un any des de el casament per poder iniciar el procediment de separació).

En relació als fills, l’assumpte més controvertit ha estat el de la custodia compartida, ja que la llei permet ara que els fills puguin viure alternativament amb el pare o la mare.

En tot cas, la celeritat amb la qual es pugui resoldre el procés de divorci estarà condicionada per les circumstàncies especifiques de cada cas, sent els punts més rellevants l’existència de fills i/o patrimoni en comú.